Menu
Meddelanden
Ståplats : B1-12

Det är originalsidorna, inspirationskällan och materialet, skönheten som man ser från ögonvrån, som annars är så flyktig och förgänglig, men som fångas som en stillbild. I alla tider har människor burit smycken som ger styrka och skydd och som skapar en känsla av särprägel.

Smyckena är tillverkade av ovanliga men "äkta" material. De flesta av materialen har fått ett nytt liv, ögonblicken och berättelserna om hur de tillverkades förmedlar detaljernas skönhet och känslor och ger ett leende på läpparna.
K i l l u d är gjord med ett stort hjärta och en liten glimt i ögat.

 

Mer information

 
VI REKOMMENDERAR VI REKOMMENDERAR