Menu
Meddelanden
Ståplats : C-40

MARIA SHEVCHENKO


det har sagts att våra hjärnor inte har något sinne för humor. Vi registrerar våra beteendemönster urskillningslöst bra eller dåligt. Vi bygger livets mur av tegelstenar och blandar ljus och mörker.

Vi får en själ för att skapa balans. Den enda enhet som kan generera och ta emot kärlek. En kärlek som vi ibland måste kämpa för. Och att vara modig nog att ta emot den.

Konsten hjälper oss att öppna gardinen till en värld av parallella strängar. Den utvidgar gränserna för registrerade livsmönster. Den håller oss i handen i mörkret och leder oss mot ljuset.

Antal visningar
2 240
 

Mer information

 

Kontakta

VI REKOMMENDERAR VI REKOMMENDERAR