Menu
Meddelanden
Ståplats : C-5

Föreningens huvudmål är att popularisera och främja benchmarkingsystemet.
EPEL uppnår att alla benchmarkinginstallatörer arbetar enligt enhetliga höga kvalitetsstandarder.
EPEL skyddar konsumenternas rättigheter och ansvarar för sina medlemmar.

EPEL:s aktiviteter:
*Lärandeaktiviteter
*Demonstration av genomförda projekt
*Samarbete med inredningsarkitekter
*Utökning av informationsmaterial
*Deltagande i utställningar
*Ackreditering av installatörer
*Kvalitetskontroll och förbättring

Antal visningar
36 573
 

Mer information

 
VI REKOMMENDERAR VI REKOMMENDERAR