Menüü
Teavitused
Stend : C-5

Liidu põhieesmärk on pinglagede süsteemi populariseerimine ja edendamine.
EPEL saavutab, et kõik pinglagede paigaldajad töötavad vastavalt ühtlastele kõrged kvaliteedistandarditele. 
EPEL kaitseb tarbijate õigused ja vastutab oma liikmete eest. 

EPEL tegevused:
*Õppetegevus
*Realiseeritud projektide demonstratsioon
*Koostöö sisekujundajatega
*Teabematerjalide laiendamine
*Näituste osalemine
*Paigaldajate atesteerimine
*Kvaliteedi kontroll ja parandamine

 

Küsi rohkem

 
SOOVITAME SOOVITAME